Nguoi News article
Carina Hoang » Media » Nguoi News article
Tượng đài thuyền nhân dựng lên tại Kuku

Carina Oanh Hoàng là tên người phụ nữ không còn xa lạ với những thuyền nhân Việt Nam, nhất là những người có thân nhân còn nằm lại nơi những trại tị nạn ở Indonesia trong hành trình vượt biển từ mấy mươi năm về trước. […excerpt]
[Original article]
[Download PDF]Leave a Reply

Name
(* required)
Email Address
( * required - will not be published)
Web Site
Comment
(* required)